Số lượt truy cập

EmailPrintAa

UBND huyện

UBND huyện

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:(0239) 3 814 036; Fax: (0239) 3 814 010.
Email: ubvuquang@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

1. Đồng chí Nguyễn Thiều Quang , Phó bí thư Huyện ủy: Chủ tịch
          Điện thoại:  02393 814 989
3. Đồng chí Phạm Quốc Thanh, UVBTV Huyện ủy: Phó Chủ tịch
          Điện thoại:
3. Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, HUV: Phó Chủ tịch
          Điện thoại:

3. Các phòng, ban UBND huyện

Văn phòng:

1. Đồng chí: Trần Lê, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
          Điện thoại: 02393814036
2. Đồng chí: Nguyễn Thành Sơn, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

          Điện thoại: 

3. Đồng chí: Lê Thị Ngọc Chiến, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

         Điện thoại: Phòng Nội vụ:

1. Đồng chí: Nguyễn Quang Điền, HUV - Trưởng phòng, Bí thư xã Đức Giang
          Điện thoại: 0919848359
2. Đồng chí: Võ Đình Thông, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0946020187

3. Đồng chí: Nguyễn Anh Nhật, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0943507999

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
 

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Lan, HUV -  Trưởng phòng  

2. Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng phòng

 Điện thoại:


Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

1. Đồng chí: Lê Thanh Nghị, HUV, Trưởng phòng
          Điện thoại: 0903441972
2. Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0982814595

Phòng Tài nguyên và Môi trường:

1. Đồng chí: Trần Hữu Long, HUV, Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0913013376
2. Đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng
          Điệnthoại: 0947294777
3. Đồng chí: Trương Thanh Hà, Phó Trưởng phòng
          Điệnthoại: 0972520666

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, HUV, Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0918658234
2. Đồng chí: Nguyễn  Sỹ Tiến , Phó Trưởng phòng
          Điệnthoại: 01636247111

Phòng Tài chính - Kế hoạch:

1. Đồng chí: Trần Văn Hải, HUV, Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0983990397
2. Đồng chí Đậu Đình Dân, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0915477882
3. Đồng chí: Hồ Xuân Dũng, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0943476777

Phòng Y tế:

1. Đồng chí Trần Đình Thành, phụ trách phòng
          Điện thoại: 0983957005

Phòng Tư pháp:

1. Đồng chí: Nguyễn Đức Anh, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0948178999

Phòng Văn hoá và Thông tin:

1. Đồng chí: Phạm Cẩm Hà: HUV, Trưởng phòng
          Điện thoại: 0988386456
2. Đồng chí: Phan Thị Phương Thảo, Phó Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0936280676

Phòng Giáo dục và Đào tạo:
1. Đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0983717397
2. Đồng chí: Nguyễn Bá Ngọc

          Điện thoại

3. Đồng chí: Mai Anh Đức

         Điện Thoại: 
Thanh tra huyện:

1. Đồng chí: Lê Thị Thanh Hải: HUV, Chánh Thanh tra
          Điện thoại: 0945458567

* Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện:

Ban A Xây dựng:

1. Đồng chí: Phan Xuân Nam: HUV,  Trưởng Ban
          Điện thoại: 0938758999

Ban Chuyên trách GPMB:

1. Đồng chí  Lê Thanh Yên - Trưởng ban
          Điện thoại:02393509862
2. Đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó Trưởng ban
          Điện thoại: 02393509558

Chi cục Thống kê:

Đồng chí: Võ Văn Thanh, Chi cục trưởng  
       Điện thoại: 0932203747

Rss