Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Huyện ủy

Huyện ủy

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Huyện uỷ huyện Vũ Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố khối 4 thị trấn Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:
Email:
2. Danh sách Ủy viên BCH Huyện ủy khóa IV
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Phạm Hữu Bình Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện
2 Nguyễn Đăng Kỷ  Phó Bí thư TT H.ủy
3 Nguyễn Thiều Quang  Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện
4 Trần Đức Huyên UVBTV, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy
5 Phạm Quốc Thanh UVBTV, PCT UBND huyện
8 Nguyễn Quốc Đạt UVBTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy
9 Võ Đình Quang UVBTV, CN UBKT Huyện ủy
10 Phan Hồng Yến UVBTV, Trưởng ban TG Huyện ủy
11 Trần Đình Nhị UVBTV, Trưởng Công an huyện
12 Trần Xuân Cường UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện
13 Trần Bình Lâm HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện
14 Phạm Cẩm Hà HUV – Trưởng phòng VH-TT
15 Nguyễn Quang Điền HUV, Trưởng phòng Nội Vụ
16 Nguyễn Quốc Anh HUV, Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy
17 Lê Thị Thanh Hải HUV, Chán Thanh tra huyện
18 Lê Văn Hùng HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện
19 Nguyễn Thái Hòa HUV, Trưởng phòng GD&ĐT
20 Tô Minh Hoài HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đức Bồng
21 Nguyễn Thị Tuyết Lan HUV, Trưởng phòng LĐTB & XH
22 Phan Quốc Long HUV, Chánh Văn phòng huyện ủy
23 Trần Hữu Long HUV, Trưởng phòng TNMT
24 Phạm Thị Thanh Minh HUV, Chủ tịch hội phụ nữ
25 Lê Thanh Nghị HUV, Trưởng phòng KT-HT
26 Nguyễn Thanh Sơn HUV, trưởng phòng Nông nghiệp huyện
27 Phạm Ngọc Tạo HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đức Hương
28 Phan Nhật Thành HUV, Phó trưởng Ban TG huyện ủy
29 Lê Thanh Yên HUV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn
30 Trần Văn Hải HUV, Trưởng phòng TCKH
31 Phan Xuân Nam HUV, Trưởng ban xây dựng cơ bản
32 Lê Thị Thanh Hải HUV, Phó trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy
33 Lê Sỹ Nam HUV, Bí thư Huyện Đoàn
34 Nguyễn Thị Lương HUV, Chủ tịch Hội Nông dân
35 Nguyễn Đình Tài HUV, Phó ban Tuyên Giáo
36 Lê Văn Hùng HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát
37 Nguyễn Xuân Thê HUV, Chủ tịch xã Đức Lĩnh
38 Nguyễn Trường Thọ HUV, Chủ tịch xã Hương Quang
 
3. Danh sách Ủy viên BTV Huyện ủy
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
1 Phạm Hữu Bình Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện
2 Nguyễn Đăng Kỷ Phó Bí thư TT H.ủy
3 Trịnh Văn Ngọc Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện
4 Trần Đức Huyên UVBTV, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy
5 Phạm Quốc Thanh UVBTV, PCT UBND huyện
6 Nguyễn Thiều Quang UVBTV, PCT HĐND huyện
7 Trần Bình Lâm UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện
8 Nguyễn Quốc Đạt UVBTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy
9 Võ Đình Quang UVBTV, CN UBKT Huyện ủy
10 Phan Hồng Yến UVBTV, Trưởng ban TG Huyện ủy
11 Trần Đình Nhị UVBTV, Trưởng Công an huyện
12 Trần Xuân Cường UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện


4. Thường trực Huyện uỷ
1. Đồng chí: Phạm Hữu Bình  - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện
         Điện thoại:02393 813 888
2. Đồng chí: Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư thường trực Huyện uỷ 
        Điện thoại: 02393 814 777
3. Đồng chí: Trịnh Văn Ngọc      - Phó bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện
        Điện thoại: 02393 814 989

5. Các ban Huyện uỷ

* BanTổ chức:
1. Đồng chí: Trần Đức Huyên, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0915419554
2. Đồng chí: Nguyễn Quốc Anh,  Phó Trưởng ban thường trực
          Điện thoại: 0912309478
3. Đồng chí: Nguyễn Thị Vân,  Phó Trưởng ban 
          Điện thoại: 0949588489

* Ban Tuyên giáo:
1. Đồng chí: Phan Hồng Yến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0982461676

2. Đồng chí: Nguyễn Hữu Tài, Phó Trưởng ban 
          Điện thoại: 0975498579

* Ban Dân vận:
1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Đạt, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0982296156
2. Đồng chí: Phạm Thị Huệ:, Phó Trưởng ban
          Điện thoại: 0932378617
3. Đồng chí: Lê Văn Đồng: Phó Trưởng ban
          Điện thoại: 0983594814

 * Uỷ ban Kiểm tra:
1. Đồng chí: Võ Đình Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0917127018
2. Đồng chí: Lê Thị Thanh Hải: Huyện uỷ viên, Phó chủ nhiệm 
          Điện thoại: 0916985178
3. Đồng chí: Lê Văn Thiêm: Phó chủ nhiệm 
          Điện thoại: 0982814296

* Văn phòng:

1. Đồng chí: Phan Nhật Thành, Phó Trưởng ban thường trực
          Điện thoại: 0982034488

2. Đồng chí: Nguyễn Quang Hợp, Phó Chánh văn phòng
          Điện thoại: 0918842226

3. Dương Thanh Hải, Phó chánh văn phòng Tổng hợp

Điện thoại: 0915894186

* Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị:
1. Đồng chí: Tô Minh Hoài: Huyện uỷ viên, Giám đốc
          Điện thoại: 0934564337
 2. Đồng chí: Nguyễn Xuân Chính, Phó Giám đốc
          Điện thoại: 0982567684

3.Đồng chí: Trần Thị Hồng Vững: Phó Giám đốc

         Điện thoại: 0916011695
 

Rss