Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục

Thông tin về giáo dục
 
  Phòng GD&ĐT Vũ Quang được thành lập tháng 8/2000, có nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện về chiến lược phát triển giáo dục đào tạo; quản lý Nhà nước đối với các đơn vị MN, Tiểu học, THCS trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Là một huyện biên giới khi mới thành lập, cơ sở vật chất các trường học vô cùng nghèo nàn lạc hậu, mạng lưới trường lớp chưa hoàn chỉnh…thì đến nay, huyện vũ Quang đã có mạng lưới trường lớp hoàn chỉnh từ Mầm non, tiểu học, THCS, hai trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN, tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập.
Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đã xây dựng thành công 20/33 trường đạt chuẩn Quốc gia (Đạt tỷ lệ: 60,6%). Trong đó: Mầm non 6/12 trường (TL: 50%), Tiểu học 10/12 trường (TL: 83,3%) - có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2 (Tiểu học Ân Phú, Sơn Thọ, Đức Bồng, Thị Trấn). THCS: 3/7 trường (TL: 42,8%). THPT: 1/2 trường (TL: 50%).
            Những năm qua, phòng GD&ĐT Vũ Quang đã làm tốt công tác huy động. Năm học 2012-213 trẻ nhà trẻ huy động đạt tỷ lệ 24%; Huy động 100% trẻ vào mẫu giáo. 100% trẻ ở độ tuổi từ 6-11 tuổi vào tiểu học; 99,7% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 11-15 tuổi học THCS và 92,6% từ 15-21 tuổi học trung học (THPT, Bổ túc THPT, THCN, Trường nghề).
Chỉ đạo thực hiện tốt “Cuộc vận động hai không với bốn nội dung” do Bộ GD&ĐT phát động, gắn liền với cuộc vận đông “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện có hiệu quả “Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, kỷ cương nề nếp trong các đơn vị trường học được giữ vững, phẩm chất đạo đức nhà giáo ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, phòng luôn luôn chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ. Hàng năm triển khai nhiều chuyên đề cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; tạo điều kiện cho CBGV tham gia các lớp Đại học tại chức, từ xa…Đến nay toàn huyện đã có 100% giáo viên mầm non, 99,4% giáo viên tiểu học, 100% giáo viên THCS, THPT đạt chuẩn trở lên. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng lên, chất lượng mũi nhọn có bước tiến bộ rõ nét; số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10-THPT đã được cải thiện. Vũ Quang đã vượt lên xếp trên một số huyện bạn. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS, THPT hàng năm đạt trên 95%. Mỗi năm có từ 250-300 em thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng. Kết quả phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS đạt vững chắc. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 81/QĐ-UBND, ngày 17/1/2011 của UBND huyện về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015. Qua 2 năm chỉ đạo quyết liệt, đến nay đã được tỉnh kiểm tra công nhận Vũ Quang  đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.
            Với những thành tích đã đạt được, từ năm học 2009-2010 đến nay, Phòng GD&ĐT Vũ Quang đều đạt danh hiệu: «Tập thể lao động xuất sắc», được UBND tỉnh tặng bằng khen. Chi bộ Đảng nhiều năm liên tục được xếp loại trong sạch vững mạnh; Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc...
            Những năm tới, phòng GD&ĐT Vũ Quang sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng ngành giáo dục huyện nhà phát triển cân đối về cơ cấu và quy mô, đa dạng về hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên và suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu có thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, ngành học theo hướng tiếp cận trình độ tiên tiến, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà, góp phần đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Rss