Số lượt truy cập

EmailPrintAa

HĐND huyện

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện


1. Đồng chí: Phạm Hữu Bình  - Chủ tịch HĐND huyện
         Điện thoại:02393 813 888
2. Đồng chí: Phạm Ngọc Tạo - Phó Chủ tịch HĐND huyện 
        Điện thoại: 0982007577
3. Đồng chí: Phan Hồng Yến - Trưởng ban KTXH
          Điện thoại: 0982461676

4.  Đồng chí: Võ Đình Quang - Trưởng ban Pháp chế
          Điện thoại: 0917127018

5.  Đồng chí: Lê Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng ban KTXH
         Điện thoại: 0982161777

6. Đồng chí: Phạm Thị Minh Tân – Phó Trưởng ban Pháp chế
         Điện thoại: 0913936575

Rss