Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Dự thảo Quyết định về cơ chế trích lập và sử dụng Quỹ bảo vệ nhà đầu tư tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo Quyết định về cơ chế trích lập và sử dụng Quỹ bảo vệ nhà đầu tư tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
STTTypeTênKích thước tệp tinXem online
1docDu_thao_QD_TTgCP71KbDu_thao_QD...doc

Gửi ý kiến đóng góp

Rss