Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp

 
  TÊN DOANH NGHIỆP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
1 Công ty TNHH Tiến Hợi Xây dựng công trình
2 Công ty CPXD và TM Minh Long Xây dựng công trình
3 Công ty CP đầu tư và XD Việt Hà Xây dựng công trình
4 Công ty TNHH Hùng Vịnh Xây dựng công trình
5 Công ty TNHH Quyết Thắng Xây dựng công trình
6 Công ty TNHH Chiến Hiệp Xây dựng công trình
7 Công ty CP Trường Hải Z74 Xây dựng công trình
8 Doanh nghiệp tư nhân Lê Đoàn Xây dựng công trình
9 Doanh nghiệp TN Thắng Long Xây dựng công trình
10 Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Đức Giang Vũ Quang Xây dựng công trình
11 Công ty TNHH Vạn Huy Xây dựng công trình
12 Công ty CP xây dựng Quang - Hà Xây dựng công trình
13 Công ty TNHH Hùng Liệu Xây dựng công trình
14 Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Bình Minh Xây dựng công trình
15 Công ty TNHH VTTM TH Sơn Quy Vận tải
16 Công ty TNHH Huyền Phong Vận tải
17 Công ty TNHH MTV DV và TM Hướng Luyến Vận tải
18 Doanh nghiệp TN vận tải Hoàng Nam Vận tải
19 Doanh nghiệp TN Bình Chiến Vận tải
20 Công ty TNHH Lưu Phú Vận tải
21 Công ty CP Đại Long Khai thác
22 Công ty TNHH MTV Sắt Vũ Quang Khai thác, chế biến, quặng, kim loại
23 Doanh nghiệp TN TM Hân Loan Thương mại

Rss