Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Các xã, thị trấn

Các xã thị trấn

Y BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VŨ QUANG

Điện thoại:    02393 814 061
Email: ubttvuquang.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - Thị trấn VQ - Vũ quang - Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 3722.58 ha
Dân số: 3467 người
Bí thư - Chủ tịch: Phan Quốc Long
Phó chủ tịch: 1. ĐC Lê Thanh Hảo
Chủ tịch UBMTTQ: ĐC Nguyễn Đình Lan
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ÂN PHÚ

Điện thoại: 02393.814.697
Email: ubanphu.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Xóm 4
Diện tích trự nhiên: 922.22 ha
Dân số: 2040 người
Bí thư: Nguyễn Xuân Đường
Chủ tịch: Trần Văn Thư
Phó chủ tịch: Trần Văn Bính
Chủ tịch MTTQ: Cù Thị Bình
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC BỒNG

Điện thoại: 0239 172 189
Email: ubducbong.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Xóm 2 Đức Bồng Vũ Quang
Diện tích tự nhiên: 1345 ha
Dân số: 3309 người
Bí thư:  Nguyễn Quốc Hùng
Chủ tịch: Ngyễn Ngọc Hoán
Phó chủ tịch; Lê Văn Ngọ
Chủ tịch MTTQ xã: Nguyễn Hữu Nghị
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HƯƠNG

Điện thoại: 02393815009
Email: ubduchuongvq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn Hương Phố - Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 1854,18ha
Dân số: 3458 người
Bí Thư: Chủ tịch: Lê Văn Lợi
Phó chủ tịch: Lê Hào Quang
Chủ tịch MTTQ xã: Võ Thị Ý
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Xóm 1 Văn Giang xã Đức Giang huyện Vũ Quang tĩnh Hà Tĩnh
Email: ubducgiang.vq@hatinh.gov.vn
Diện tích: 4.000m 2
Dân số : 3045 người
Bí thư : Nguyễn Quang Điền
Chủ tịch: Nguyễn Minh Vinh
Phó chủ tịch: Phan Hân
Chủ tịch mặt trận : Nguyễn Doãn Kỹ
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LIÊN

Điện thoại: 02393.815.625
Email: ubduclien.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn Đồn Thượng
Diện tích tự nhiên: 2.667.72 ha
Dân số: 2.673 người
Bí thư:Đặng Thị Hương
Chủ tịch: Nguyễn Văn Hùng
Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Thắng
Chủ tịch Mặt Trận: Nguyễn Trường Sơn
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LĨNH

ĐT:
Email: ubduclinh.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: thôn Vĩnh Hội
Diện tích tự nhiên: 2414,06 ha
Dân số: 5605 người
Bí thư: Đồng chí Võ Hải Ninh
Chủ tịch: Đồng chí: Nguyễn Xuân Thê
Phó chủ tịch: 1. ĐC Nguyễn Ngọc Thanh
                      2. ĐC Nguyễn Xuân Tịnh
Chủ tịch UBMTTQ: ĐC Nguyễn Thị Thọ
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG ĐIỀN

ĐT:
Email: ubhuongdien.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Xóm Kiều
Diện tích tự nhiên:            ha
Dân số:        người
Bí thư: Đ/c Trần Khác Tí
Chủ tịch: Đồng chí: Trần Việt Hà
Phó chủ tịch: 1. ĐC Trần Xuân Cường
Chủ tịch UBMTTQ: ĐC Hồ Xuân Quý

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG MINH

Điện thoại:    02393.814062
Email: ubhuongminh.vq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ:     Thôn Hợp Lợi – Xã Hương Minh
Diện tích tự nhiên:    4850,03 ha
Dân số:    2846  người
Bí thư:    Phạm Hương Phúc
Chủ tịch:    Nguyễn Trọng Sơn
Phó chủ tịch:    Đoàn Ngọc Lương
Chủ tịch MTTQ:    Đoàn Hữu Thước

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG QUANG

Điện thoại: 0918 521 472
Email: luanhuongquang@gmail.com
Địa chỉ: Xóm Kim Thọ - Hương Quang
Diện tích tự nhiên: 33.207.94 ha
Dân số: 1101 Người
Bí thư: Nguyễn Văn Thế
Chủ tịch: Nguyễn Trường Thọ 
Phó Chủ tịch 1: Trịnh Đình Cường
Phó Chủ tịch 2: Nguyễn Văn Tường
Chủ tịch MTTQ xã: Lê Anh Dũng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG THỌ

Điện thoại: 02393814147;
Địa chỉ: Thôn 3 xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh;
Diện tích tự nhiên:
- Khi chưa điều chỉnh địa giới hành chính: 4562,36 ha;
- Sau điều chỉnh theo đề án của huyện: 3.724,36 ha;
Dân số: 2785 người;
Bí thư: Nguyễn Văn Khánh;
Chủ tịch: Võ Văn Thọ
Phó Chủ tịch: Nguyễn Hùng Cường;
Chủ tịch MTTQ: Nguyễn Văn Hoàn.
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN THỌ

Điện thoại: 02393814095
Email: ubsonthovq@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn 4 xã Sơn thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Diện tích tự nhiên: 4591,2ha
Dân số: 2970 người
Bí Thư: Lê Văn Toàn
Chủ tịch: Nguyễn Khắc Hội
Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch MTTQ xã: Nguyễn Huy Thống

Rss