Số lượt truy cập

95/TB-UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 95/TB-UBND
Trích yếu V.v Thay đổi địa điểm tổ chức Họp theo giấy mời số: 195/GM-UBND và thông báo số 94/TB-UBND ngày 17/9/2019
Ngày ban hành 18-09-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf95tb.signed95tb.signedDownload