Số lượt truy cập

739/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 739/TB - UBND
Trích yếu Về việc thu hồi đất xây dựng công trình đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng của Trần Văn Phụ
Ngày ban hành 26-11-2018
Người ký Phạm Quốc Thanh
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm