Số lượt truy cập

64/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 64/TB - UBND
Trích yếu Kết luận của Đ/c nguyễn Thái Hòa - PCT UBND huyện tại cuộc họp BCĐ công nghệ thông tin
Ngày ban hành 11-05-2018
Người ký Trần Lê
Chức vụ CVP huyện
Cơ quan ban hành ubnd huyện
Đính kèm
pdf64tb.signed64tb.signedDownload