Số lượt truy cập

63/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 63/TB - UBND
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
Ngày ban hành 08-05-2018
Người ký Trần Lê
Chức vụ CVP huyện
Cơ quan ban hành ubnd huyện
Đính kèm
pdf63tb.signed63tb.signedDownload