Số lượt truy cập

5/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 5/TB - UBND
Trích yếu điều chỉnh thời gian làm việc mùa đông
Ngày ban hành 24-01-2018
Người ký Trần Lê
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành ubnd huyện
Đính kèm
pdf5tb.signed5tb.signedDownload