Số lượt truy cập

4/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 4/TB - UBND
Trích yếu Hoãn họp theo giấy mời sô 10GM-UBND
Ngày ban hành 23-01-2018
Người ký Nguyễn Bá Ngọc
Chức vụ P chanh VP
Cơ quan ban hành UBND Vũ Quang
Đính kèm
pdf4tb.signed4tb.signedDownload