Số lượt truy cập

42/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 42/TB - UBND
Trích yếu Ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch về thực hiện nhiệm trọng tâm tháng 6
Ngày ban hành 04-06-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf42tb.signed42tb.signedDownload