Số lượt truy cập

3/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 3/TB - UBND
Trích yếu Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị theo giấy mời số 07/GM-UBND
Ngày ban hành 18-01-2018
Người ký Nguyễn Bá Ngọc
Chức vụ P chanh VP
Cơ quan ban hành UBND Vũ Quang
Đính kèm
pdf03tb.signed03tb.signedDownload