Số lượt truy cập

3/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 3/TB - UBND
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ tháng 1 và kí giao ước thi đua
Ngày ban hành 11-01-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf03tbub.signed03tbub.signedDownload