Số lượt truy cập

367/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 367/TB - UBND
Trích yếu Thông báo thay đổi thời gian làm việc với hội đồng giải quyết đơn thư
Ngày ban hành 02-08-2018
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm