Số lượt truy cập

31/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 31/TB - UBND
Trích yếu Kết luận của đồng chí phó chủ tịch ủy ban tại cuộc họp với Đức Lĩnh Về xây dựng trường chuẩn
Ngày ban hành 16-04-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf31tb.signed31tb.signedDownload