Số lượt truy cập

30/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 30/TB - UBND
Trích yếu Kết luận của đồng chí chủ tịch ủy ban tại cuộc họp rà soát các giải pháp giảm nghèo
Ngày ban hành 16-04-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf30tbm.signed.signed30tbm.signed.signedDownload