Số lượt truy cập

24/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 24/TB - UBND
Trích yếu Thông báo thay đổi thời gian Tổng kết hoạt động khuyến học triển khai xây dựng xã hội học tập suốt đời 2019
Ngày ban hành 02-04-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf24tb.signed24tb.signedDownload