Số lượt truy cập

23/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 23/TB - UBND
Trích yếu Về việc điều chỉnh diện tích, lọai đất, số thửa tại thông báo thu hồi đất của hộ : Phạm Minh Khai
Ngày ban hành 02-04-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm