Số lượt truy cập

210/TB-UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 210/TB-UBND
Trích yếu Về việc thông báo thu hồi đất của hộNguyễn Khắc Bình
Ngày ban hành 26-11-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm