Số lượt truy cập

206/TB-UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 206/TB-UBND
Trích yếu Về việc thông báo thu hồi đất của hộTrương Đình Việt
Ngày ban hành 26-11-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm