Số lượt truy cập

191/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 191/TB - UBND
Trích yếu giói thiệu chức danh chữ ký của Đ/c Trần Văn Trà
Ngày ban hành 03-07-2018
Người ký Trần Lê
Chức vụ CVP huyện
Cơ quan ban hành ubnd huyện
Đính kèm
pdf191tb.signed191tb.signedDownload