Số lượt truy cập

18/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 18/TB - UBND
Trích yếu Kết luận nội dung tố cáo Nguyễn Đình Dũng
Ngày ban hành 15-03-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm