Số lượt truy cập

189/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 189/TB - UBND
Trích yếu THông báo hoãn buổi làm việc theo GM 113/GM-UBND ngày 22/6/2018
Ngày ban hành 26-06-2018
Người ký Trần Lê
Chức vụ CVP huyện
Cơ quan ban hành ubnd huyện
Đính kèm
pdf189tb.signed189tb.signedDownload