Số lượt truy cập

14/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 14/TB - UBND
Trích yếu Thông báo nghỉ hưu đối với viên chức Lê Thị Chanh
Ngày ban hành 07-03-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm