Số lượt truy cập

13/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 13/TB - UBND
Trích yếu Ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3
Ngày ban hành 07-03-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf13tbub.signed13tbub.signedDownload