Số lượt truy cập

12/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 12/TB - UBND
Trích yếu Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5
Ngày ban hành 06-03-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf12tb.signed12tb.signedDownload