Số lượt truy cập

01/TB - UBND

Phân loại Thông báo
Số/Ký hiệu 01/TB - UBND
Trích yếu Thông báo phân công công tác của đồng chí chủ tịch và các phó chủ tịch và các ủy viên ủy ban
Ngày ban hành 03-01-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf01_tb.signed01_tb.signedDownload