Số lượt truy cập

87/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 87/GM-UBND
Trích yếu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ban quản lý dự án AFAP và Trung tâm phát triển cộng đồng tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ...
Ngày ban hành 16-05-2018
Người ký Trần Lê
Chức vụ CVP huyện
Cơ quan ban hành ubnd huyện
Đính kèm
pdf87gm.signed87gm.signedDownload