Số lượt truy cập

74/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 74/GM-UBND
Trích yếu đối thoại với công dân liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
Ngày ban hành 11-04-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf74gm.signed74gm.signedDownload