Số lượt truy cập

51/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 51/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời hộ nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm
Ngày ban hành 19-03-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf51gm.signed51gm.signedDownload