Số lượt truy cập

50/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 50/GM-UBND
Trích yếu Dự kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa IV
Ngày ban hành 30-06-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf50gmhd.signed50gmhd.signedDownload