Số lượt truy cập

220/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 220/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp thống nhất phương án giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm
Ngày ban hành 14-10-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf220gm.signed220gm.signedDownload