Số lượt truy cập

198/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 198/GM-UBND
Trích yếu Họp trực tuyến triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất Vụ Xuân và Đề án phát triển chăn nuôi
Ngày ban hành 18-11-2018
Người ký Lê Thị Ngọc Chiến
Chức vụ P Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm
pdf198gm.signed198gm.signedDownload