Số lượt truy cập

194/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 194/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp tiếp công dân định kỳ tháng 9
Ngày ban hành 17-09-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf194gm.signed194gm.signedDownload