Số lượt truy cập

18/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 18/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời làm việc thống nhất kết quả giải quyết khiếu nại bà lê thị minh và ông trần quốc toản
Ngày ban hành 21-01-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf18gm.signed18gm.signedDownload