Số lượt truy cập

188/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 188/GM-UBND
Trích yếu Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo
Ngày ban hành 10-09-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm