Số lượt truy cập

172/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 172/GM-UBND
Trích yếu Khảo sát thực địa thống nhất nội dung triển khai các bước phục vụ xây dựng hồ sơ thuê đất rừng
Ngày ban hành 09-10-2018
Người ký Trần Lê
Chức vụ CVP huyện
Cơ quan ban hành ubnd huyện
Đính kèm
pdf172gm.signed172gm.signedDownload