Số lượt truy cập

250/BC-UBND

Phân loại Báo cáo
Số/Ký hiệu 250/BC-UBND
Trích yếu Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội từ 20/9 – 26/9
Ngày ban hành 26-09-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf250bc.signed250bc.signedDownload