Số lượt truy cập

168/BC-UBND

Phân loại Báo cáo
Số/Ký hiệu 168/BC-UBND
Trích yếu Tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2019 của Thủ thướng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 15-07-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf168bc.signed168bc.signedDownload