Số lượt truy cập

150/BC-UBND

Phân loại Báo cáo
Số/Ký hiệu 150/BC-UBND
Trích yếu ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI
Ngày ban hành 02-07-2019
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdf150bc.signed150bc.signedDownload