Số lượt truy cập

Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
74/TB - UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 06/08/19
46/TB - UBND Thay đổi thời gian nghe dự thảo kết luận thanh tra và kết quả xác minh đơn tố cáo 25/06/19
43/TB - UBND Thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên mầm non, Giáo viên văn hóa tiểu học huyện Vũ Quang 12/06/19
42/TB - UBND Ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch về thực hiện nhiệm trọng tâm tháng 6 04/06/19
31/TB - UBND Kết luận của đồng chí phó chủ tịch ủy ban tại cuộc họp với Đức Lĩnh Về xây dựng trường chuẩn 16/04/19
30/TB - UBND Kết luận của đồng chí chủ tịch ủy ban tại cuộc họp rà soát các giải pháp giảm nghèo 16/04/19
27/TB - UBND Thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp theo GM số 68/GM-UBND 08/04/19
28/TB - UBND Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 08/04/19
26/TB - UBND Kết luận của đồng chí nguyễn thái hòa tại hội nghị triển khai công tác bảo hiểm toàn dân 05/04/19
25/TB - UBND Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 02/04/19