Số lượt truy cập

Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
745/TB - UBND Thông báo kết luận Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện về đơn của công dân 10/12/18
744/TB - UBND Thông báo hoãn tập huấn hướng dẫn tiêu chí môi trường 06/12/18 Lê Thị Ngọc Chiến UBND huyện
743/TB - UBND Thông báo chức danh chữ ký Nguyễn Thành Sơn 28/11/18
742/TB - UBND Về việc thu hồi đất xây dựng công trình đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng của Nguyễn Đình Ái 26/11/18 Phạm Quốc Thanh
741/TB - UBND Về việc thu hồi đất xây dựng công trình đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng của Nguyễn Thị Vân 26/11/18 Phạm Quốc Thanh
740/TB - UBND Về việc thu hồi đất xây dựng công trình đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng của Trần Văn Thanh 26/11/18 Phạm Quốc Thanh
739/TB - UBND Về việc thu hồi đất xây dựng công trình đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng của Trần Văn Phụ 26/11/18 Phạm Quốc Thanh
738/TB - UBND Về việc thu hồi đất xây dựng công trình đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng của Trần Văn Nam 26/11/18 Phạm Quốc Thanh
737/TB - UBND Về việc thu hồi đất xây dựng công trình đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng của Trần Văn Minh 26/11/18 Phạm Quốc Thanh
736/TB - UBND Về việc thu hồi đất xây dựng công trình đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng của Trần Văn Đức 26/11/18 Phạm Quốc Thanh