Số lượt truy cập

Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
906/CV-UBND Cung cấp thông tin lập hồ sơ thuế thu nhập tài sản 11/12/18 Trịnh Văn Ngọc
3067/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo giải phân cách đường HCM 29/10/18 Phạm Quốc Thanh UBND huyện
14/CĐ - UBND Chủ động ứng phó với bảo số 3 (bảo Sơn Tinh) 18/07/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
120/GM-UBND Giấy mời làm việc với xã hương minh về nghê tiến độ và kế hoạch triển khai một số tiêu chí chưa đạt chuẩn 16/07/18 Trần Lê ubnd huyện
493/CV-UBND đồng ý cho người nước ngoài vào hoạt động nghiên cứu 13/07/18 Nguyễn Thái Hòa ubnd
148/BC-UBND V/v kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến bệnh đạo ôn cổ bông, quản lý giống Thiên ưu 8 trên địa bàn huyện 13/07/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
489/CV-UBND Đề nghị rà soát, đăng ki khối lượng xây dựng đường giao thông 12/07/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
39/BC/HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND Huyện 12/07/18 Trần Lê ubnd huyện
119/GM-UBND Giấy mời tổ chức làm việc để làm rõ nội dung khiếu nại hộ bà lê thị minh 12/07/18 Trần Lê ubnd huyện
1661/QĐ-UBND thành lập đoàn vận động viên tham gia giải bóng chuyền nữ đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh 12/07/18 Nguyễn Thái Hòa