Số lượt truy cập

Kế hoạch

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
71/KH- UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam năm 2018 12/06/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
68/KH- UBND tập huấn, hướng dẩn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẩu, TDP văn minh, vườn mẩu năm 2018 24/05/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
67/KH- UBND tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện 23/05/18 Trịnh Văn Ngọc UBND Huyện Vũ Quang
63/KH/PA- UBND Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2018 - 2025 21/05/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
64/KH/PA- UBND Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2018 - 2025 21/05/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
61/KH/PA- UBND Chuyển đổi vị trí công tác đội ngũ công chức, viên chức theo NĐ 158/2007/NĐ-CP trên địa bàn huyện Vũ Quang 17/05/18 Trịnh Văn Ngọc UBND HUYỆN
62/KH/PA- UBND Điều tra, khảo sát, sang sổ theo dõi trẻ em trong gia đình; Cập nhật hệ thống phần mềm quản lý 17/05/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
60/KH/PA- UBND Tổ chức hội nghị giao ban hữu nghị giữa huyện Vũ Quang - Khăm Cợt năm 2018 15/05/18 Trịnh Văn Ngọc UBND HUYỆN
58/KH- UBND Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 11/05/18 Nguyễn Thái Hòa
2/ĐA- UBND kiện toàn và tổ chức lại ban quản lý dự án huyện Vũ Quang 10/05/18 Trịnh Văn Ngọc UBND HUYỆN