Số lượt truy cập

Công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
906/CV-UBND Cung cấp thông tin lập hồ sơ thuế thu nhập tài sản 11/12/18 Trịnh Văn Ngọc
175/CV-UBND Báo cáo địa chỉ dự kiến đề xuất tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học và giáo viên mầm non 23/03/18 Trịnh Văn Ngọc UBND HUYỆN
176/CV-UBND Xin vắng mặt, cử lại đạo phòng KTHT huyện họp thay 23/03/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
168/CV-UBND góp ý dự thảo văn bản tăng cường công tác quản lý người nước ngoài 21/03/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
155/CV-UBND V.v treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phạm Văn Khải 20/03/18 Trần Lê ubnd huyện
154/CV-UBND V/v báo cáo tình hình KT - XH, QPAN quý I năm 2018. 20/03/18 Trần Lê ubnd huyện
157/CV-UBND V/v đôn đốc phòng, trừ bệnh đạo ôn trên lúa vụ xuân 2018 20/03/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
158/CV-UBND V/v đôn đốc thực hiện quy hoạch đất ở năm 2018 20/03/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
160/CV-UBND V.v tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến 20/03/18 Trịnh Văn Ngọc UBND HUYỆN
163/CV-UBND Liên hệ tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn góc sản phẩm cam 20/03/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN