Số lượt truy cập

Báo cáo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
125/BC-UBND Kết quả thực hiện chương trình NTM 6 Tháng đầu năm 18/06/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
107/BC-UBND Tình hình xứ lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện và thống kê, theo dõi tai nạn điện 04/06/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
105/BC-UBND Báo cáo về việc đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng 31/05/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
103/BC-UBND kết quả xữ lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực tài chính ngân sách năm 2014 và năm 2016 30/05/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
98/BC-UBND Đánh giá tình hình giáo dục thời gian qua và đề xuất quan điểm mục tiêu nhiệm vụ 21/05/18 Trịnh Văn Ngọc UBND Huyện Vũ Quang
88/BC-UBND Báo cáo Tình hình công tác quản lý về khai thác cát dọc các tuyến sông và việc cấp phép, quản lý quy hoạch mỏ cát trên địa bàn huyện Vũ Quang 14/05/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
86/BC-UBND tình hình thực hiện chỉ thị số 13-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đói với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 11/05/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
87/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình khai thác cát, sỏi trái phép 11/05/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
84/BC-UBND Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp và xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020, định hướng phát triển những năm tiếp theo 08/05/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
81/BC-UBND sơ kết 3 năm thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương 04/05/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN