Số lượt truy cập

Báo cáo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
224/BC-UBND Các nội dung khi rà soát bãi bỏ quy hoạch 02/11/18
218/BC-UBND Các thông tin về các chỉ tiêu thống kê hạ tầng kỷ thuật và tình hình thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công 26/10/18 Nguyễn Thiều Quang UBND huyện
202/BC-UBND Báo cáo Chương trình hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 12/10/18 Nguyễn Thái Hòa
187/BC-UBND Kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc Thanh tra về KT-XH và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2017 20/09/18 Trịnh Văn Ngọc UBND HUYỆN
170/BC-UBND Thực hiện Kết luận Thanh tra số 1538/KL-TTCP 09/08/18 Trịnh Văn Ngọc
162/BC-UBND Sơ kết 3 năm nghị định 23 của chính phủ 31/07/18
160/BC-UBND Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 30/07/18 Trịnh Văn Ngọc UBND HUYỆN
161/BC-UBND báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, 30/07/18 Trịnh Văn Ngọc UBND HUYỆN
157/BC-UBND Tổng kết thị hành pháp lệnh bộ đội biên phòng 27/07/18
158/BC-UBND Tình hình thực hiện trung tâm hành chính công cấp huyện 27/07/18