Số lượt truy cập

Báo cáo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
82/BC-UBND kết quả rà soát lại các đối tượng cựu TNXP đang hưỡng chế độ trợ cấp hàng tháng 04/05/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
80/BC-UBND kết quả phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2008 - 2018 trên địa bàn huyện 02/05/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
79/BC-UBND báo cáo đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI (RÚY KINH NGHIỆM TRONG XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG VỀ TÌNH HÌNH ANH NINH TRẬT TỰ) 27/04/18 Phạm Quốc Thanh
78/BC-UBND Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch BCĐ 389 19/04/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
76/BC-UBND kết quả thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh trái quy định 19/04/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
77/BC-UBND thực hiện cơ chế tự chủ và sắp xếp , tổ chức lại tổ chức KH&CN công lập 19/04/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
75/BC-UBND báo cáo việc triển khai thi hành bộ luật hình sự 18/04/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
74/BC-UBND V/v rà soát những bất cập, chồng chéo, giữa các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai 18/04/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
73/BC-UBND tỏng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018) 18/04/18 Trịnh Văn Ngọc UBND HUYỆN
71/BC-UBND sơ kết 5 năm thực hiện luật lưu trử giai đoạn 2012 - 2017 13/04/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN