Số lượt truy cập

Báo cáo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
139/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển KTTT 6 tháng đầu năm 2018 05/07/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
137/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh – Bolykhamxay và Hà Tĩnh - Khăm Muộn, nước CHDCND Lào. 29/06/18 Nguyễn Thái Hòa
129/BC-UBND Kiểm điểm sai phạm trong 20/06/18
127/BC-UBND Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện 19/06/18 Nguyễn Thái Hòa ubnd huyện
126/BC-UBND Tình hình thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động trong doanh nghiệp và áp dụng mức lương tối thiểu vùng 19/06/18 Nguyễn Thái Hòa ubnd huyện
125/BC-UBND Kết quả thực hiện chương trình NTM 6 Tháng đầu năm 18/06/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
107/BC-UBND Tình hình xứ lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện và thống kê, theo dõi tai nạn điện 04/06/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
105/BC-UBND Báo cáo về việc đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng 31/05/18 Phạm Quốc Thanh UBND HUYỆN
103/BC-UBND kết quả xữ lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực tài chính ngân sách năm 2014 và năm 2016 30/05/18 Nguyễn Thái Hòa UBND HUYỆN
98/BC-UBND Đánh giá tình hình giáo dục thời gian qua và đề xuất quan điểm mục tiêu nhiệm vụ 21/05/18 Trịnh Văn Ngọc UBND Huyện Vũ Quang